TT Biden: Bà Harris sẽ dẫn đầu nỗ lực ngăn chặn làn sóng nhập cư tại biên giới