TT Biden: Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định sai khi giấu việc nhập viện

Bộ trưởng Lloyd Austin đã giấu tổng thống về căn bệnh ung thư và việc nhập viện.