TT Biden: Các công ty dầu có lợi nhuận kỷ lục là điều ‘không thể chấp nhận’ trong khi giá xăng tăng