TT Biden cảnh báo: Mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược của ông Putin là ‘có thật’