TT Biden chào đón ông Zelensky đến Tòa Bạch Ốc trong khi Quốc hội đang chia rẽ về việc viện trợ cho Ukraine

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Quốc hội khó chấp nhận hơn đối với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho nỗ lực chiến tranh.