TT Biden cho biết Trung Quốc thiếu năng lực để xâm lược Đài Loan trong bối cảnh kinh tế khó khăn