TT Biden có bài diễn văn sau các cuộc tấn công của Hamas ở Israel trong khi gặp sự chỉ trích từ phía Đảng Cộng Hòa

Tổng thống Biden nói, ‘Israel có quyền bảo vệ chính mình và người dân của mình, thế thôi.’