TT Biden có bài diễn văn về những sự kiện gần đây tại các trường đại học

Hôm thứ Năm (02/05), lúc 10 giờ 45 phút sáng giờ miền Đông, Tổng thống Joe Biden đã có bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc.