TT Biden công bố kế hoạch chi tiêu 1.8 nghìn tỷ USD, tăng thuế đối với người giàu