TT Biden đối mặt với những thách thức gay go trong việc sửa chữa hệ thống thương mại thế giới