TT Biden gấp rút bán các tấm tường biên giới chưa hoàn tất thời ông Trump trước khi ‘Đạo luật Hoàn thành Bức tường biên giới’ được thông qua

Thay vì dùng hàng rào thép trị giá hàng triệu dollar mà chính phủ Hoa Kỳ đã mua vào việc bảo vệ biên giới phía Nam Hoa Kỳ, thì chính phủ Tổng thống Biden hiện đang tiến hành bán đấu giá những vật liệu này cho người trả giá cao nhất.

Hơn nữa, theo các tin tức mới đây, kỳ thực, một số phần của bức tường đã xây xong hiện đang được mở rộng cửa, cho phép người ta đi thẳng vào Hoa Kỳ. Thậm chí các nhân viên tuần tra biên giới tại những nơi đó không thể đóng bức tường lại, vì cấp trên của họ ra lệnh cửa phải được hàn mở.

🇺🇸 Xem phim NHỮNG NGƯỜI TRỐN THOÁT: https://ept.ms/45wdOYu

Nguồn tham khảo:

🔵 American Hartford Gold (866-242-2352):

https://ept.ms/3biH9MN

🔵 Đấu giá:

https://ept.ms/3sx8827

🔵 Bức tường biên giới được hàn mở:

https://ept.ms/3sABiNP