TT Biden gặp thủ tướng Thụy Điển tại Tòa Bạch Ốc để ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của nước này