TT Biden: Giải pháp hai nhà nước là ‘câu trả lời duy nhất’ cho xung đột Israel-Palestine