TT Biden: Hoa Kỳ có khả năng sẽ không phong tỏa trở lại do biến thể Delta