TT Biden hoan nghênh lệnh bắt giữ ông Putin nhưng thừa nhận lệnh này chủ yếu mang tính tượng trưng