TT Biden khẳng định cam kết ‘vững chắc’ với Israel trong chuyến thăm của TT Herzog