TT Biden khẳng định hệ thống tài chính của Hoa Kỳ là ‘an toàn’ sau khi Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ