TT Biden khuyên người dân Hoa Kỳ đừng hoảng sợ, nhiên liệu ‘bắt đầu chảy’ sau cuộc khủng hoảng đường ống dẫn dầu