TT Biden phê chuẩn khoản xóa nợ cho sinh viên trị giá 6.1 tỷ USD cho hơn 300,000 người Mỹ

Việc xóa nợ sẽ áp dụng cho những người vay đã ghi danh tại bất kỳ cơ sở nào thuộc The Art Institutes.