TT Biden phủ định những chất vấn về sự ‘tín nhiệm’ của Hoa Kỳ sau khi Afghanistan sụp đổ