TT Biden sẽ chỉ định Kenya là đồng minh lớn ngoài NATO, trao hàng tỷ dollar cho Ngân hàng Thế giới trong ‘tầm nhìn’ về cải cách nợ

Kenya sẽ là quốc gia thứ 19 nhận danh hiệu đồng minh lớn ngoài NATO khi nước này chuẩn bị cử 1,000 cảnh sát tới Haiti.