TT Biden tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu khí Venezuela

Một số giấy phép độc lập với quốc gia xã hội chủ nghĩa này sẽ được giữ nguyên.