TT Nga Putin đã có phản ứng gì sau khi bị ông Biden gọi là ‘kẻ sát nhân’?