TT Trump ban hành lệnh trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông và 10 quan chức khác