TT Trump: Bất cứ ai sát hại cảnh sát đều phải đối mặt với án tử hình