TT Trump ca ngợi ‘phép màu y tế’ khi FDA bật đèn xanh cho vaccine COVID-19 của Pfizer ‘miễn phí cho tất cả người dân Hoa Kỳ’