TT Trump: Các quốc gia khác có thể tham gia hiệp định hoà bình Israel-UAE