TT Trump: Các TNS Cộng Hòa nên ‘bước lên và chiến đấu cho nhiệm kỳ tổng thống này’