TT Trump cảnh báo kết quả bầu cử có thể chậm ‘vài tháng’