TT Trump cảnh báo ‘phong trào cực tả đang phát triển’ và công bố danh sách của Tòa án Tối cao