TT Trump chấp thuận ‘ý tưởng’ cho Oracle & Walmart thỏa thuận với Bytedance về TikTok