TT Trump chia sẻ video kêu gọi người ủng hộ liên lạc với các nhà lập pháp để ‘yêu cầu một cuộc bầu cử trung thực’