TT Trump chưa nghĩ đến đàm phán thương mại ‘Giai đoạn 2’ với Trung Cộng