TT Trump đã áp dụng thành công cách tiếp cận đa phương đối với các thách thức của Trung Quốc