Ông Trump mới đây đã đề nghị cử tri, hãy “kiểm tra thử” hệ thống bỏ phiếu qua thư bằng cách bỏ phiếu 2 lần. Đầu tiên là qua thư và sau đó là đến các hòm phiếu trực tiếp vào tháng 11. 

Ông viết trên Twitter: “Vào Ngày bầu cử, hãy Bỏ phiếu sớm, các bạn hãy đến Điểm bỏ phiếu để xem liệu phiếu bầu qua thư của các bạn đã được tính chưa. Nếu đã tính rồi, bạn sẽ không thể bỏ phiếu và [tức là] Hệ thống Bỏ phiếu qua thư hoạt động đúng đắn. Nếu nó chưa được đếm, hãy BỎ PHIẾU”.

Và đề nghị này của ông Trump đã bị chỉ trích nặng nề. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump xúi giục người dân gian lận trong việc bỏ phiếu.

Bản thân ông Trump và Đảng Cộng hòa đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ việc Đảng Dân chủ mở rộng bỏ phiếu qua thư, cho rằng điều này sẽ khiến cho gian lận diễn ra trên diện rộng. Ban vận động tranh cử của ông Trump cũng đã thành lập nhóm luật sư, được gọi là “liên minh luật sư vì Trump”, để bảo vệ “sự liêm chính” của cuộc bầu cử sắp tới. Chuẩn bị cho khả năng xảy ra kiện tụng sau bầu cử do việc bỏ phiếu qua thư có thể làm cho kết quả tháng 11 trở nên phức tạp.

An Bình tổng hợp

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn