TT Trump đề nghị đẩy nhanh các cuộc điều tra: ‘Tôi rất tức giận với những người Cộng Hòa’