TT Trump đưa ra 6 lời hứa dành cho người lao động Hoa Kỳ