TT Trump đứng đầu cuộc thăm dò của Gallup về quý ông được ngưỡng mộ nhất năm 2020