TT Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ thỏa thuận Israel-UAE