TT Trump gọi điện trấn an nhân viên Hội đồng bầu cử Michigan sau khi bà bị đe dọa