TT Trump hứa cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho toàn dân vào tháng 4 năm sau