TT Trump hứa sẽ tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng tới nếu trúng cử