TT Trump kêu gọi Portland sử dụng Vệ binh Quốc gia