TT Trump ký bản ghi nhớ để chặn các thành viên Antifa nhập cảnh