TT Trump ký dự luật chi tiêu và cứu trợ 2.3 nghìn tỷ USD, sẽ có thêm tiền cứu trợ trong tương lai