TT Trump lập ‘phòng chiến tranh’ ở Nhà Trắng, ông Biden có kế hoạch phát biểu trước toàn quốc