TT Trump: Lực lượng liên bang không rời Portland cho đến khi thành phố được bảo đảm