TT Trump muốn ngăn chính phủ Trung Quốc nhận tiền từ thỏa thuận Tik Tok