TT Trump muốn trích 5 tỷ USD từ thương vụ TikTok cho việc dạy lịch sử nước Mỹ