TT Trump: ‘Những điều chấn động sẽ xảy ra trong vài ngày tới’